• دانلود اپلیکیشن

توزیع ارزاق حمایتی به بیماران تحت پوشش مهرانه میانه

توزیع ارزاق حمایتی به بیماران تحت پوشش مهرانه میانه

مرد باشی یا زن فرقی نمیکند... 
مرگ تمامت میکند
انسان باش تا جاودانه زندگی کنی...

امسال هم زمان با ایام اربعین حسینی همشهریان گرانقدر شهرستان میانه با احسان های متنوع به مهرانه میانه داشتند:

-  روز توزیع ارزاق حمایتی به بیماران تحت پوشش مهرانه میانه، یکی از همشهریان در یک اقدام زیبا و خداپسندانه به تعداد بسته حمایتی اقدام به تهیه نان (10 تایی) نموده و موجب تبرک این ارزاق گردیدند.
-  همشهری دیگری روز اربعین هزینه تهیه حلوا و احسان خود را به حساب مهرانه میانه واریز نمودند.
-  شهروند دیگری در این روز عزیز هزینه  آش شعله زرد خود را به حساب  مهرانه میانه واریز نمودند.

آخرین اخبار
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
1398/10/28
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/28
در مسابقات فوتسال جام " مهرانه" که روز جمعه برگزار گردید
در مسابقات فوتسال جام " مهرانه" که روز جمعه برگزار گردید
1398/10/28
"آخرین دلنوشته زنده یاد الناز نبیی"
"آخرین دلنوشته زنده یاد الناز نبیی"
1398/10/26
اصلاحیه جدول مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
اصلاحیه جدول مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/26
نتایج مسابقات فوتسال برگزار شده روز پنج شنبه ٩٨,١٠,٢٦جام فوتسال مهرانه گروه بانوان
نتایج مسابقات فوتسال برگزار شده روز پنج شنبه ٩٨,١٠,٢٦جام فوتسال مهرانه گروه بانوان
1398/10/26
نتایج مسابقات فوتسال برگزار شده روز پنج شنبه ٩٨,١٠,٢٦جام فوتسال مهرانه گروه مدارس فوتبال
نتایج مسابقات فوتسال برگزار شده روز پنج شنبه ٩٨,١٠,٢٦جام فوتسال مهرانه گروه مدارس فوتبال
1398/10/26
نتایج مسابقات فوتسال برگزار شده مهرانه روز پنج شنبه ٩٨,١٠,٢٦ گروه شرکت ها و نیروى نظامی و انتظامی
نتایج مسابقات فوتسال برگزار شده مهرانه روز پنج شنبه ٩٨,١٠,٢٦ گروه شرکت ها و نیروى نظامی و انتظامی
1398/10/26