• دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

خانم بیگدلی،خیر وسرواحدکارگروه دفاترشهرستان در"واحد آموزش تحصیلی"

خانم بیگدلی،خیر وسرواحدکارگروه دفاترشهرستان در"واحد آموزش تحصیلی مهرانه":

خانم بیگدلی،خیر وسرواحدکارگروه دفاترشهرستان در"واحد آموزش تحصیلی" خانم بیگدلی،خیر وسرواحدکارگروه دفاترشهرستان در"واحد آموزش تحصیلی":
از طریق یکی از همکاران با مهرانه اشنا شدم.
فعالیتهای واحد آموزش تحصیلی، روح نحیف و پژمرده دانش آموزان را با مهربانی و ایثار آرامش می بخشد.
نظر شما چیست
آخرین اخبار
گزارش عملکرد کمیته مددکاری مهرانه در تیر ۹۹ و مقایسه‌ی آن با خرداد ماه
گزارش عملکرد کمیته مددکاری مهرانه در تیر ۹۹ و مقایسه‌ی آن با خرداد ماه
1399/05/15
اهداء سبد کالا به بیماران تحت پوشش انجمن مهرانه
اهداء سبد کالا به بیماران تحت پوشش انجمن مهرانه
1399/05/12
قدردانی از زحمات خیرین بزرگوار و پر توان دفتر موسویان
قدردانی از زحمات خیرین بزرگوار و پر توان دفتر موسویان
1399/05/09
امادگی خیریه مهرانه جهت دریافت نذورات و گوشت قربانی
امادگی خیریه مهرانه جهت دریافت نذورات و گوشت قربانی
1399/05/09
تست‌های غربالگری جهت تشخیص زودرس ابتلای احتمالی به سرطان
تست‌های غربالگری جهت تشخیص زودرس ابتلای احتمالی به سرطان
1399/05/05
گزارش عملکرد کمیته منابع انسانی در خرداد ماه سال 1399
گزارش عملکرد کمیته منابع انسانی در خرداد ماه سال 1399
1399/04/28