• دانلود اپلیکیشن

برگزاری کارگاه پیشگیری از سرطان و تغذیه سالم طی هفته اخیر

برگزاری کارگاه پیشگیری از سرطان و تغذیه سالم طی هفته اخیر

برگزاری کارگاه پیشگیری از سرطان و تغذیه سالم طی هفته اخیر

برگزاری کارگاه پیشگیری از سرطان و تغذیه سالم طی هفته اخیر

برگزاری کارگاه پیشگیری از سرطان سینه در مرکز تحقیقات زیست محیطی استان زنجان
مدرس خانم صدرالاشرافی
تعداد 14نفر تاریخ 12 ابان 98

برگزاری کارگاه تغذیه سالم ویژه اولیا و پیشگیری از سرطان سینه برای اولیای مدرسه احرار مدرس تغذیه سالم خانم زرکوب تعداد 60نفر ،مدرس سرطان سینه خانم رحیم پور تعداد 35نفر 13ابان98

کارگاه پیشگیری از سرطان سینه در دوروستای شهرستان خدابنده باهمکاری دفتر خدابنده روستای محمدخلج تعداد 80نفر و روستای شعبان تعداد 42نفر مدرسین : خانم قراخانی از زنجان و خانم نوروزی از خدابنده 14ابان98 باتشکر از همیار پشتیبان خانم حیدری

برگزاری کارگاه پیشگیری از سرطان سینه در مراسم مذهبی در بیسیم 15آبان98 مدرس خانم محمدی تعداد 32نفر همیارپشتیبان خانم آقامحمدی

آخرین اخبار
خانم خالقی،خیر واحد آموزش تحصیلی
خانم خالقی،خیر واحد آموزش تحصیلی
1398/09/17
آموزش ٢٩٢ نفر از بانوان در کارگاه های تغذیه و پزشکی کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه طی هفته گذشته در زنجان
آموزش ٢٩٢ نفر از بانوان در کارگاه های تغذیه و پزشکی کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه طی هفته گذشته در زنجان
1398/09/16
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه بیمار شماره یک
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه بیمار شماره یک
1398/09/12
گزارش کارگاه پیشگیری و تغذیه سالم برای ١٨٧ نفر از بانوان، توسط کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته
گزارش کارگاه پیشگیری و تغذیه سالم برای ١٨٧ نفر از بانوان، توسط کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته
1398/09/11
سالروز تشکیل واحد آموزش تحصیلی مهرانه
سالروز تشکیل واحد آموزش تحصیلی مهرانه
1398/09/10
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه
1398/09/10
برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!
مهربونی حساب و کتاب نداره ! برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!
1398/09/09