• language
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

یک دقیقه مطالعه

چرا می‌کوشیم آدم‌ها را تغییر دهیم ؟

یک دقیقه مطالعه یک دقیقه مطالعه

چرا می‌کوشیم آدم‌ها را تغییر دهیم ؟
این درست نیست.

" آدم باید یا دیگران را همانطور که هستند بپذیرد، یا همانطور که هستند به حال خودشان بگذارد."

آدم نمی‌تواند آنها را عوض کند، فقط توازن‌شان را بر هم می‌زند. چون یک انسان از قطعه‌های واحدی درست نشده است که بتوان تکه‌ای را برداشت و بجایش چیزِ دیگری گذاشت. او یک کل است، و اگر آدم یک سویش را بکشد، سوی دیگرش، چه بخواهی چه نخواهی، کشیده می‌شود.

📗 نامه به فلیسه
✍🏻 فرانتس کافکا
آخرین اخبار
تبلیغات محیطی کمیته تبلیغات
تبلیغات محیطی کمیته تبلیغات
1400/02/18
پیام تسلیت انجمن خیریه مهرانه به خیر گرانقدر جناب آقای مهندس قاسمی
پیام تسلیت انجمن خیریه مهرانه به خیر گرانقدر جناب آقای مهندس قاسمی
1400/02/04